Certificaten

VCA – certificaat

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. VCA helpt om veiligheid op de werkplek te vergroten. Het zorgt ervoor dat zowel werkgevers als werknemers bewust zijn van de gevaren om zich heen. Daarnaast geeft een VCA-certificering een duidelijke indicatie dat een bedrijf aan veiligheidseisen voldoet en dat de werknemer op de hoogte is van de veiligheidsregelgeving.

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001 certificaat tonen wij u dat onze processen voldoen aan internationale normen en dat wij veel waarde hechten aan continue verbetering.

Digitaal veiligheidspaspoort

Het doel van het Digitaal Veiligheidsprogramma is je bewust maken van de gevaren die je loopt bij het werken op en langs de rails en je te behoeden voor een aanrijding, elektrocutie/elektrisering of een ander arbeidsrisico. De nadruk ligt hierbij op toepassing en de correcte naleving van de negen levensreddende regels, de Life Saving Rules.

NEN 1010 / NEN3140

De NEN 1010 behelst ‘Elektrische installaties voor laagspanning‘. Bij de installatie van elektrische installaties is dit de norm voor de veiligheid van uw installatie. Het is geen wet, maar een norm en door het bouwbesluit aangewezen om toegepast te worden op laagspanningsinstallaties.

De NEN 3140 is Nederlandse norm voor het werken met laagspanningsinstallaties en -apparatuur. Met een NEN 3140 certificaat tonen professionals aan dat ze weten hoe ze veilig moeten werken met en in de buurt van bestaande elektrische installaties.

Shell Safety Passport

Passport schemes for health and safety can be a useful way for employers to check that somebody working on their premises, or elsewhere doing work on their behalf, has received basic health and safety awareness training.

BHV – Certificaat

Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen.

Erkend Leerbedrijf

Als erkend leerbedrijf voldoen wij aan enkele voorwaarden. Wij bieden de student een goede en veilige werkplek, waar die ervaring opdoet met de werkprocessen en werkzaamheden die horen bij het beroep. Dit gebeurd in combinatie met de praktijkbegeleider die de student op de werkvloer begeleidt.